MultiFACE - Sản xuất thi công gian hàng triển lãm - HAS Conference 2017